tien len - tiến lên miền nam online - để vào nền tảng danh tiếng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TRƯỜNG
(Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị Định 52/2013/NĐ-CP)
1) MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
– Trường tien len - tiến lên miền nam online không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.
– Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:
 * Họ và tên:
 * Số điện thoại:
 * Email:
– Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:
Liên hệ học viên để xác nhận khóa học muốn đăng ký;
Cung cấp thông tin về khóa học, lịch học đến học viên;
Gửi email giới thiệu khóa học mới, các chính sách ưu đãi và các thông tin cần thiết để chăm sóc học viên;
Liên lạc và giải quyết với học viên trong những trường hợp đặc biệt;
Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của học viên nào đó. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên
2) THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của học viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của học viên sẽ được bảo mật trên server của chúng tôi
3) NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NH N
Đối tượng tiếp cận với thông tin cá nhân của học viên thuộc một trong những trường hợp sau:
Nhân viên, thầy cô cộng tác với Trường
Các đối tác của Trường và cam kết chỉ sử dụng thông tin này vào mục đích có lợi cho học viên (tuyển dụng, việc làm, hội thảo,…) và không được sử dụng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của Trường.
 4) CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N KHÁCH HÀNG
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của học viên khi không có sự cho phép đồng ý từ học viên.
Trong trường hợp server lưu trữ thông tin học viên bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân học viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho học viên được biết.
Chúng tôi mong muốn học viên khi đăng ký học các khóa học của chúng tôi cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, email, điện thoại, CMND,…., và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của học viên, nếu thông tin cá nhân của học viên cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trả lời