tien len - tiến lên miền nam online - để vào nền tảng danh tiếng

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường tien len - tiến lên miền nam online , Trung tâm đào tạo Ngắn hạn Trường TC Tây Sài Gòn trân trọng thông báo chiêu sinh lớp XOA BÓP BẤM HUYỆT NÂNG CAO với nội dung như sau:

Đối tượng chiêu sinh lớp ngắn hạn Xoa bóp bấm huyệt nâng cao

Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành xoa bóp bấm huyệt nâng cao để ứng dụng trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, phòng và cải thiện bệnh thường gặp;

Đã từng học xoa bóp bấm huyệt cơ bản và có giấy chứng nhận do Trường tien len - tiến lên miền nam online cấp.

Thời gian đào tạo lớp ngắn hạn Xoa bóp bấm huyệt nâng cao

Lớp ngắn hạn có thời gian đào tạo 120 tiết học, trong đó dành 2 phần 3 thời lượng đào tạo lý thuyết và 1 phần 3 dành cho phần thực hành.

Địa điểm đào tạo Xoa bóp bấm huyệt nâng cao

Học viên học tại trường và các cơ sở của trường.

Trong trường hợp đủ chỉ tiêu đăng kí học tại địa phương, nhà trường sẽ mở lớp đào tạo tại chỗ cho học viên.

Chỉ tiêu:  30 học viên/ lớp

Khai giảng, thời gian và địa điểm học:

>>> Khai giảng: Lúc 08 giờ 30 ngày 18/10/2020. tại Trường TC Tây Sài Gòn

>>> Địa điểm học: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TPHCM

>>> Thời gian học: Ngày Thứ 7, Chủ nhật hoặc tối Thứ 6, Thứ 7

Hồ sơ đăng kí học Xoa bóp bấm huyệt nâng cao

Hồ sơ đăng ký gồm

 • 2 tấm ảnh 3×4 (ảnh không chụp quá 6 tháng)
 • Chứng minh nhân dân photo

dang ki online

Chương trình đào tạo lớp ngắn hạn Xoa bóp bấm huyệt nâng cao

Mục tiêu đào tạo:

 1. Nêu được tầm quan trọng của xoa bóp – bấm huyệt nâng cao trong thẩm mỹ, phục hồi, phòng và cải thiện bệnh thường gặp

 2. Trình bày được cơ sở lý luận và tác dụng theo Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong xoa bóp – bấm huyệt nâng cao

 3. Thực hành thành thục các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt nâng cao trong chăm sóc sức khỏe.

 4. Thực hành thành thục các thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt nâng cao các vùng cơ thể trong chăm sóc sức khỏe

 5. Ứng dụng được xoa bóp – bấm huyệt trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, phòng và cải thiện bệnh thường gặp.

Chương trìnhđào tạo 120 tiết (84 tiết lý thuyết và 36 tiết thực hành).

Tuần

Buổi

Tên bài giảng

Số tiết

Giáo viên

LT

TH

1

Sáng

Khai giảng lớp XB-BH nâng cao K01

Bài 1: Cơ sở lý luận tác dụng của xoa bóp.

 • Cơ sở lý luận tác dụng của xoa bóp theo y học hiện đại

4t

Lãnh đao Trường tien len - tiến lên miền nam online

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Tiếp cận và đánh giá các vấn đề về sức khỏe của trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

2

Sáng

Ôn tập và kiểm tra đầu vào XBBH 7 vùng cơ thể (bốc thăm và thực hiện thi kiểm tra đầu vào XBBH một vùng cơ thể đã học lớp XBBH cơ bản)

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 1: Cơ sở lý luận tác dụng của xoa bóp (tt).

 • Cơ sở lý luận tác dụng của xoa bóp theo y học cổ truyền

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Bs. Trương Minh Hữu Hạnh

3

Sáng

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp:

 • Những vấn đề cần chú ý trước khi xoa bóp

 • Những thủ thuật xoa bóp cơ bản (thủ thuật tác động lên da)

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 2: Các thủ thuật xoa bóp:

 • Những thủ thuật xoa bóp cơ bản (tt) (thủ thuật tác động lên cơ, khớp)

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ và cộng sự

4

Sáng

Bài 3: Bấm huyệt

 • Khái niệm

 • Tự tập luyện

 • Các trường hợp nên/không nên bấm huyệt

 • Các bộ phận cơ thể không nên bấm huyệt

 • Nhịp bấm huyệt

 • Các thủ thuật bấm huyệt

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 3: Bấm huyệt (tt)

 • Hệ kinh lạc.

 • Chọn huyệt phối hợp huyệt theo biện chứng luận trị.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ và cộng sự

5

Sáng

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp vùng đầu mặt cổ.

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp vùng đầu mặt cổ.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý vùng đầu mặt cổ thường gặp.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp vùng cổ gáy (ngồi hoặc nằm sấp).

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp vùng cổ gáy.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý vùng cổ gáy thường gặp.

4t

Bs. Mã Hoàng Minh

6

Sáng

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp vùng lưng.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp vùng lưng.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý vùng lưng thường gặp.

4t

BSCK1. Trương Minh Hữu Hạnh

7

Sáng

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp chi trên.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp chi trên.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý chi trên thường gặp.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

và công sự

8

Sáng

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp vùng chi dưới.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp chi dưới.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý chi dưới thường gặp.

4t

BSCK1. Trương Minh Hữu Hạnh

9

Sáng

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp vùng ngực.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp vùng ngực.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý vùng ngực thường gặp.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

và công sự

10

Sáng

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Các thủ thuật xoa bóp vùng bụng

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Bài 4: Xoa bóp các vùng cơ thể và ứng dụng vào điều trị bệnh

 • Chỉ định, chống chỉ định xoa bóp vùng bụng.

 • Ứng dụng xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh lý vùng bụng thường gặp.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

và công sự

THỰC HÀNH

11

Sáng

Xác định huyệt, các thủ thuật tác động lên huyệt

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Các thủ thuật tác động lên da, cơ, khớp

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

12

Sáng

Xoa bóp vùng đầu – mặt – cổ

4t BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Xoa bóp vùng lưng

4t BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

13

Sáng

Xoa bóp chi trên

4t BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Xoa bóp chi dưới

4t BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

14

Sáng

Xoa bóp vùng ngực

4t BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Chiều

Xoa bóp vùng bụng

4t BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

15

Sáng

 • Ứng dụng đa dạng của xoa bóp bấm huyệt vào thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh

 • Ôn tập, giải đáp thắc mắc.

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

BS. Mã Hoàng Minh

Chiều

 • Thi lý thuyết

 • Thi thực hành

2t

4t

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

16

Tổng kết – bế giảng lớp

Trao chứng nhận

BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ

Tổng cộng

84t

36t

 1. Đánh giá và cấp chứng chỉ:

  • Điều kiện mãn khóa:

   • Thời gian học lý thuyết và thực hành: không vắng quá 20% thời gian học lý thuyết, không vắng quá 10% thời gian học thực hành.

   • Điểm thi cuối khóa lý thuyết và thực hành ≥ 5 điểm

  • Thi cuối khóa: Trắc nghiệm 80 câu/ 60 phút

   • Hình thức thi Lý thuyết: bài thi trắc nghiệm 5 chọn 1 (80 câu)
   • Thi thực hành: Mô tả và thực hiện động tác xoa bóp – bấm huyệt. Thực hiện 4 thủ thuật xoa bóp – bấm huyệt. Thực hiện xoa bóp – bấm huyệt 01 vùng cơ thể.
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường tien len - tiến lên miền nam online cấp.

  Nộp hồ sơ và học phí

  • Học phí: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)

  • Số lượng: 30 học viên

  • Nộp hồ sơ và học phí kể từ ngày ra thông báo.

  • Địa điểm nộp hồ sơ: Trường TC Tây Sài Gòn – Địa chỉ: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM

  Hình thức đóng học phí

  Nộp trực tiếp tại văn phòng Trường tien len - tiến lên miền nam online hoặc Chuyển khoản qua ngân hàng :

  • Tên tài khoản:Trường tien len - tiến lên miền nam online ;
  • Số tài khoản: 060184948675;
  • Ngân hàng: Sacombank chi nhánh An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Chuyển khoản: Nội dung CK xin ghi rõ “Đóng học phí lớp Xoa bóp bấm huyệt nâng cao”.

  Quyền lợi học viên khi tham gia lớp

  >>> Học viên được cung cấp tài liệu học tập miễn phí

  >>> Có nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

  >>> Bảo lưu: Học viên được bảo lưu học tập 01 Khóa học (Khóa tiếp theo).

  Mọi chi tiết xin liên hệ

  Trường tien len - tiến lên miền nam online - để vào nền tảng danh tiếng

  Địa chỉ: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM

  Trung tâm dạy nghề lái xe Thái Sơn

  Địa chỉ: Hẻm 366 đường Phan Văn Trị, Phường 5, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

  Hotline: 0919609489(Cô Ni) – 0912 618 489(Cô Hiền) – 0932715883 (thầy Hậu)

  Website: ; Email: [email protected]

Trả lời