tien len - tiến lên miền nam online - để vào nền tảng danh tiếng

Sách hay y học cổ truyền

hai thuong lan ong

Hải Thượng y tông tâm lĩnh (chữ Hán: 海上醫宗心嶺, Những lĩnh hội tâm huyết về ngành Y của Hải Thượng) là một bộ sách y học cổ truyền nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác. Bộ sách được viết vào năm 1770 bằng chữ Hán. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, sách “gối đầu”…