tien len - tiến lên miền nam online - để vào nền tảng danh tiếng

Chương trình khung đào tạo Dược cổ truyền – Dược đông y

Chương trình khung đào tạo Dược cổ truyền – Dược đông y được thiết kế theo chuẩn Chương trình khung của Bộ giáo dục & Đào tạo đưa ra, có sự bổ sung của các chuyên gia đầu ngành cho phù hợp với thực tế đào tạo tại trường. Dưới đây là khung chương trình…

Chương trình khung đào tạo Kĩ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Chương trình khung đào tạo Kĩ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng được thiết kế theo chuẩn Chương trình khung của Bộ giáo dục & Đào tạo đưa ra, có sự bổ sung của các chuyên gia đầu ngành cho phù hợp với thực tế đào tạo tại trường. Dưới đây…

Chương trình khung đào tạo y sĩ y học cổ truyền

Chương trình khung đào tạo y sĩ y học cổ truyền được thiết kế theo chuẩn Chương trình khung của Bộ giáo dục & Đào tạo đưa ra, có sự bổ sung của các chuyên gia đầu ngành cho phù hợp với thực tế đào tạo tại trường. Dưới đây là khung chương trình dành…